Handhaving en preventie op archeologische monumenten

Archeologische vindplaatsen ondervinden regelmatig schade van vandalisme zoals schatgraverij maar ook van werkzaamheden zonder vergunning.

Preventie en handhaving voor bescherming monumenten

Preventie en handhaving zijn belangrijke middelen om archeologische monumenten te beschermen. Ze kunnen worden ingezet tegen allerlei aantastingen zoals schatgraverij en vandalisme, het zonder vergunning egaliseren van terreinen, het dempen van sloten of de aanleg van bouwputten. Deze brochure biedt handvatten om dergelijke vergrijpen te voorkomen en de regels te handhaven, laat zien welke juridische mogelijkheden een gemeente heeft en zet de relevante wet- en regelgeving op een rij.

Colofon

Tekst: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2015