Het Markermeer en IJmeer in beeld

Dit rapport bevat een toelichting op de kaartenset die is samengesteld voor het gebied Markermeer-IJmeer.

Onderwaterarcheologie Markermeer – IJmeer

Een belangrijk deel van het archeologisch erfgoed in Nederland ligt onder water. Denk aan verdronken landschappen, bewoningsresten van prehistorie tot middeleeuwen, scheepswrakken en andere archeologische resten. Uit de evaluatie van de archeologiewetgeving is echter gebleken dat waterbodems achterblijven als het gaat om de zorg voor ons archeologisch erfgoed. In 2012 is de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed gestart met de ontwikkeling van kaartensets voor een aantal pilot-gebieden in Nederland. Voor deze gebieden zijn specifiek voor waterbodems historisch geomorfologische kaartensets ontwikkeld. Een van die pilots is uitgevoerd voor het gebied Markermeer – IJmeer. In dit rapport wordt toegelicht waarom voor dit gebied is gekozen, hoe de dataset tot stand is gekomen en welke keuzes daarbinnen zijn gemaakt.

Colofon

Auteurs: M.C. Houkes, R. van Lil, S. van den Brenk en M. Manders
ISBN/EAN: 9789057992308
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2014