Actuele veldwerkcampagnes

In 2023 doet de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) op verschillende locaties onderzoek naar maritiem-archeologisch erfgoed. We doen dit in nauwe samenwerking met overheden, musea, onderwijsinstellingen, initiatiefnemers, de archeologische markt en vrijwilligers in de archeologie.

Onderzoeken

De RCE zet zich in voor het onderzoek naar en de instandhouding van het meest relevante Nederlandse maritiem-archeologische erfgoed, waar ook ter wereld. In een tijd waarin onze leefomgeving immer in ontwikkeling is, is het ons doel te zorgen voor een goede inbedding van de zorg voor dit inspirerende, maar kwetsbare bodemarchief.

Schilderij Slag op de Zuiderzee op de achtergrond Hoorn
In september 1573 vaart admiraal Bossu met zijn vloot door de scheepsblokkade van het IJ richting de Zuiderzee om daar de strijd met de Geuzen aan te gaan. Schilderij Arnold de Lange 2022

De reis van Bossu

Een maand voordat de Slag op de Zuiderzee 450 jaar geleden is doet de RCE onderzoek naar mogelijke restanten van deze gebeurtenis. Het inventariserend veldonderzoek heeft ‘De reis van Bossu’ als centraal thema. Admiraal Bossu begon zijn reis als aanvoerder van de Spaanse vloot in Amsterdam en eindigde als krijgsgevangene in Hoorn. Maritiem archeologen van de RCE verrichten vanaf 18 september gedurende twee weken duikonderzoek op drie locaties. Het onderzoeksschip maakt daarmee dezelfde reis als de Spaanse admiraal.

Door middel van het inmeten en uittekenen van de verschillende constructieonderdelen maakt de duiker een overzichtstekening van het schip BZN 9
Scheepswrak 'Burgzand Noord 9'

Burgzand Noord 9

Op 5 juni is het onderzoek naar het scheepswrak de ‘Burgzand Noord 9’ nabij Texel hervat. Maritiem archeologen van de RCE onderzoeken de komende twee maanden het achterschip. Het scheepswrak is vermoedelijk een straatvaarder die handel dreef met het Middellandse zeegebied. Lees erover in de blogs.

Wrakkenyoga
Veldschool Scheepsarcheologie

Veldschool Scheepsarcheologie Flevoland

Elk jaar organiseert de RCE in samenwerking met Batavialand de Veldschool Scheepsarcheologie Flevoland. Studenten van verschillende scholen en universiteiten doen onderzoek naar een scheepswrak. Lees erover in de blogs.

Foto van een kraan op een schip, op volle zee met een man ernaast.
Onderzoek Scheurrak SO1 in 2023

Scheurrak SO1

Van 8 tot en met 26 mei doet de RCE samen met de Universiteit Leiden onderzoek naar het scheepswrak Scheurrak SO1. Ter ondersteuning zijn hiervoor de archeo­logische bedrijven Vestigia, Baars-Cipro en MSDS-Marine ingehuurd. Lees erover in de blogs.