De oogst van Erfgoed en Ruimte

Met de 'Visie Erfgoed en Ruimte, kiezen voor karakter' richtte de overheid zich op het verbinden van cultureel erfgoed met economische, duurzaamheids- en veiligheidsvraagstukken met een ruimtelijke impact. Deze folder en poster geeft een impressie van de resultaten van de ruim 200 projecten die tijdens het programma samen met vele partners in het land zijn uitgevoerd.