Vermissingen

In het verleden zijn kunstwerken uit de Rijkscollectie RCE, dus in beheer bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, vermist. Het gaat dan om werken die uitgeleend zijn en niet meer te traceren door bijvoorbeeld handmatige administratie. De RCE heeft een overzicht gemaakt van de kunstwerken waarvan de actuele verblijfplaats niet bekend is.

Er zijn maatregelen genomen om de administratie te verbeteren en afspraken aan te scherpen. Voor de rijksoverheid, de colleges van staat en iedere instelling die de rijkscollectie beheert, is dit vastgelegd in de Regeling beheer rijkscollectie en subsidiëring museale instellingen.