Collecties in Nederland

De complete verzameling kunst- en andere roerend erfgoedcollecties in openbaar bezit in Nederland noemen we de Collectie Nederland. Een belangrijk onderdeel daarvan is de rijkscollectie. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed beheert daar een deel van: de 'Rijkscollectie RCE'.

Collectie Nederland 


Onder de noemer Collectie Nederland verstaan we al het roerend cultureel erfgoed dat zich, voornamelijk in openbare collecties, in Nederland bevindt. Dit erfgoed wordt beheerd door musea, kerken, universiteiten, andere overheden, bedrijven, bibliotheken en archieven. Rond de 6 miljoen van deze objecten, afkomstig van meer dan 100 bronnen, zijn digitaal toegankelijk gemaakt via de website collectienederland.nl

Bescherming cultuurgoederen

Per 1 juli 2016 is de Erfgoedwet in werking getreden, waar de Wet tot behoud van cultuurbezit (Wbc) grotendeels in is overgenomen. De Erfgoedwet zorgt ervoor dat particulier roerend erfgoed van nationaal belang in Nederland blijft. De voorwerpen waar het om gaat staan vermeld in het register van beschermde cultuurgoederen en verzamelingen. 

Rijkscollectie

De rijkscollectie is een onderdeel van de Collectie Nederland. Dit zijn alle collecties die eigendom zijn van de Staat der Nederlanden of waarvan de zorg aan de Staat is toevertrouwd (zonder eigenaar te zijn). Onder andere de verzelfstandigde rijksmusea zoals het Mauritshuis, het Rijksmuseum Amsterdam en het Muiderslot in Muiden beheren delen van de rijkscollectie. De collectie van het Van Gogh-museum is een voorbeeld van een collectie die aan de zorg van de Staat is toevertrouwd.

Onder de rijkscollectie vallen ook de collecties van ministeries die zij zelf hebben of die in beheer zijn bij musea. Voorbeelden zijn de collecties van het Ministerie van Financiën bij het Belasting- & Douanemuseum in Rotterdam en van het Ministerie van Defensie bij het Nationaal Militair Museum in Soesterberg. De collecties die de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed beheert, zijn eveneens onderdeel van de rijkscollectie.

Rijkscollectie RCE

Het deel van de rijkscollectie in beheer bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed  bestaat uit ongeveer 104.000 kunstwerken. Tweederde daarvan bevindt zich in depot, een derde is uitgeleend. Ook zijn er 4500 tekeningen en 4000 bouwfragmenten opgeslagen in het hoofdkantoor in Amersfoort.