Inrichten gezamenlijke JPI programma

Het inrichten van een programma voor een Joint Programming Initiative gebeurt door de deelnemende organisaties gezamenlijk. De Europese Commissie financiert activiteiten om dit proces mogelijk te maken en geeft waar nodig procesmatige ondersteuning.

Van visie naar actie

Alle JPI’s volgen een soortgelijk proces. Dat begint bij het vaststellen van een gedeelde visie op het onderwerp in een visie document. Als alle organisaties het eens zijn over de problematiek wordt er een strategische onderzoeksagenda gemaakt met onderzoeksprioriteiten. Om te zorgen dat de doelen worden bereikt, wordt er een actieprogramma opgesteld. Uiteraard moeten de betrokken organisaties aan het begin van het proces met elkaar afspreken hoe ze met elkaar samenwerken.

Actieprogramma

De deelnemende landen hebben de strategische onderzoeksagenda van het JPICH in 2016 geconcretiseerd in een gezamenlijk actieprogramma. Via uiteenlopende activiteiten zoals symposia en trainingen wordt kennis vergroot en uitgewisseld. Daarbij werken deze landen samen met niet-gouvernementele en intergouvernementele organisaties (NGO's en IGO’s). Voorbeelden van dit soort activiteiten zijn:

  • Instellen van een internationale werkgroep voor het ontwikkelen van een methode om de waarde van digitaal erfgoed te bepalen, 2017-2018, Spanje
  • Organisatie van een internationale conferentie over Participatory Governance van gebouwd cultureel erfgoed, oktober 2018, Nederland (Amersfoort)
  • Organisatie van een internationale Summer School over het erfgoed van historische stadslandschappen in de 20ste eeuw, juni 2018, Litouwen (Kaunas)