Internationale afspraken

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is betrokken bij het tot stand komen van internationale afspraken op het gebied van erfgoed. Dat doet de dienst in nauwe samenwerking met de Directie Erfgoed & Kunsten, de Directie Internationaal Beleid (beide van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) en met het ministerie van Buitenlandse Zaken.
In onderlinge samenspraak wordt de Nederlandse inbreng verzorgd in de internationale instanties als de Raad van Europa, de Europese Unie, UnescoICOMOS en ICOM.

International Committee of the Blue Shield (ICBS) 

Dit comité ziet toe op de uitvoering van de Haagse Conventie: de bescherming van cultuurgoederen in buitengewone omstandigheden. Het blauwwitte schildje (blue shield) is het internationale kenteken voor de markering van erfgoed, van transporten en schuilplaatsen van erfgoed. Een aantal landen, waaronder Nederland, heeft een nationaal Blue Shield comité.

Blue Shield Nederland draagt bij aan de wereldwijde inzet van deskundigen bij preventie, bestrijding en nazorg van grootschalige erfgoed-in-nood situaties. Daarnaast stemt Blue Shield internationale hulp- en trainingsverzoeken af en verzorgt voorlichting.

De koepelorganisatie van alle nationale comités is de Association of National Blue Shield Committees (ANCBS).
Zowel de ANCBS als Blue Shield Nederland is gevestigd in Den Haag.

International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property (ICCROM)

Onderzoeksinstituut ICCROM opereert onder verantwoordelijkheid van Unesco. Het verzorgt ook opleidingen en trainingen. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed participeert in tal van onderzoeken en trainingen, vooral op het gebied van roerend erfgoed.

Europees Erfgoedlabel

In 2011 besloot de Europese Unie tot een Europees Erfgoedlabel voor sites die van belang zijn voor de Europese geschiedenis of de geschiedenis van de eenwording van Europa.

European Heritage Heads Forum (EHHF)

Het European Heritage Heads Forum is een informeel netwerk, opgericht in 2006 van een dertigtal directeuren van overheidserfgoedinstellingen die zich inzetten voor een beter management van de historische omgeving in Europa.

European Heritage Legal Forum (EHLF)

Het European Heritage Legal Forum, opgericht in 2008, is een netwerk van (juridische) professionals die de effecten van Europese regelgeving op nationale wetgeving rond erfgoedzorg bewaakt.

European Heritage Network (HEREIN)

Het European Heritage Network is een netwerk van 42 landen, opgericht in 1999 vanuit de Raad van Europa, dat met behulp van een database en een meertalige thesaurus de erfgoedconventies monitort en zo het cultureel erfgoed in stand wil houden.

European Archaeological Council (EAC)

Dit archeologisch netwerk is opgericht in 2008 met als doel de instandhouding van het archeologische erfgoed te verbeteren door samenwerking en uitwisseling van informatie.

Steering Committee for Culture, Heritage and Landscape (CDCPP)

Opgericht in 2012 vanuit de Raad van Europa. Dit comité is verantwoordelijk voor uitvoering en monitoring van activiteiten op het gebied van cultuur, erfgoed en landschap.