Collectieplan 2019-2022

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) beheert ruim 100.000 voorwerpen uit de Rijkscollectie. 

In het Collectieplan 2019-2022 beschrijven we hoe de RCE in de planperiode concreet invulling geeft aan het realiseren van de belangrijkste pijlers uit het beleid van de Minister: het behoud van kwaliteit van de collectie, de toegankelijkheid en brede samenwerking. Dit Collectieplan biedt inzicht aan musea en andere collectiebeheerders in de manier waarop beleid vertaling krijgt in de dagelijkse praktijk.