Kennis voor roerend erfgoed - Knowledge for moving heritage

Deze Nederlands-Engelse publicatie biedt een overzicht van de kennisproducten van de Onderzoeksagenda Roerend Erfgoed van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed vanaf 2009.

This Dutch-English publication offers an overview of the knowledge products of the Movable Heritage Research Agenda of the Netherlands Institute for Cultural Heritage from 2009.

Onderzoeksagenda en indemniteit

De medewerkers van de sector Kennis Roerend Erfgoed hebben hun kennis, expertise en vaardigheden op veel verschillende manieren ingezet. Dat blijkt uit de diverse kennisproducten die in dit jaaroverzicht zijn gebundeld. Het gaat onder meer om publicaties, colleges, lezingen, symposia en platforms. Maar ook relaties, netwerken en de begeleiding van afstudeerders, promovendi en stagiairs zijn hier opgenomen. Een belangrijk onderdeel, omdat veel kennis in samenwerking wordt gegenereerd. De Onderzoeksagenda, die in 2009 van start is gegaan, levert inmiddels de eerste resultaten op. In deze brochure staat een overzicht van de oogst van de eerste twee jaar. Tot slot zijn de resultaten van de uitvoering van de indemniteitsregeling in deze publicatie opgenomen.

Colofon

Auteur: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2011