Erfgoed in het bosbeheer. Handleiding voor het integreren van erfgoedwaarden in het beheer

Deze handleiding helpt bosbeheerders bij het herkennen en waarderen van erfgoedwaarden, bovendien wordt er aandacht besteed visievorming bij het beheer, aan regelgeving, planvorming en communicatie. 

Overblijfselen uit het verleden

De bossen in Nederland zijn een karakteristiek en onmisbaar onderdeel van het landschap. Onze bossen zijn bovendien een schatkamer van zichtbare en onzichtbare overblijfselen uit het verleden. We vinden er grafheuvels, walsystemen, celtic fields, waterkuilen, oude wegen, versterkingen, archeologische resten, ontwateringsgreppels, gebouwde monumenten en schaapsdriften: bossen vertellen een verhaal van 5000 jaar geschiedenis!

Colofon

Auteurs: Martijn Boosten en Joyce Penninkhof
Stichting Probos in opdracht van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Wageningen, oktober 2019