Eerste training ‘Sharing Stories on Contested Histories’ afgesloten in Amsterdam

Van 2 tot 14 december volgden 18 jonge erfgoedprofessionals uit 10 verschillende landen de internationale training ‘Sharing Stories on Contested Histories’ in Nederland. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed organiseert deze training in het kader van het Gedeeld Cultureel Erfgoedprogramma, in samenwerking met de Reinwardt Academie. Het is voor het eerst dat in Nederland een internationale training wordt georganiseerd die zich richt op het omgaan met beladen erfgoed en de presentatie ervan. Vandaag werd in Amsterdam de training afgesloten met onder andere een toespraak van Arjen Uijterlinde, Ambassadeur Internationale Culturele Samenwerking.

Afbeelding van alle 18 deelnemers aan de training Sharing Stories on Contested History in december 2018

18 jonge erfgoedprofessionals namen deel aan de training

De training is bedoeld om kennis uit te wisselen met andere landen over het bieden van ruimte aan multiperspectiviteit voor presentatie van en omgang met ons gedeelde erfgoed. Door middel van voorbeelden van gedeeld cultureel erfgoed die als beladen kunnen worden ervaren, wordt samen met de trainees onderzocht hoe erfgoedprofessionals ruimte kunnen geven aan verschillende perspectieven op erfgoed. De training heeft het karakter van een workshop waarbij ‘storytelling’ gebruikt wordt als instrument om betekenis aan erfgoed te geven.

Handvatten voor meerdere perspectieven

In de afgelopen twee weken is verkend hoe deelnemende erfgoedprofessionals met dit vraagstuk om kunnen gaan en welke handvatten er zijn om met deze aspecten om te gaan. Met partners als het Amsterdam Museum, het Rijksmuseum, het Tropenmuseum, ImagineIC, Black Heritage Tours en The Black Archives, het Mauritshuis, West Den Haag en het Nationaal Archief werd gezocht naar vormen die mogelijk maken dat multiperspectiviteit binnen de erfgoedsector beter tot uiting komt. Er is een groeiende vraag naar het tonen van meerdere perspectieven op ons erfgoed. Herkenning en erkenning voor aspecten van het verleden die voorheen buiten beschouwing werden gelaten, kunnen daardoor worden gestimuleerd. Diverse musea tonen bijvoorbeeld verschillende perspectieven op onder meer het Nederlandse slavernij- en koloniale verleden. Voorbeelden zijn de tentoonstelling ‘80 jaar oorlog’ waarin een zaal zowel het protestantse als het katholieke perspectief belicht, het Van Abbemuseum dat westerse én niet westerse perspectieven op moderne kunst toont (The Making of Modern Art, The Way Beyond Art), het Nederlands Openluchtmuseum dat het verhaal van Paul Saimima, een van de Molukse kapers laat zien en Het Scheepvaartmuseum dat verschillende historische en hedendaagse perspectieven op de walvisvaart uiteen zet. Op het gebied van gedeeld cultureel erfgoed zijn er voorbeelden als het herdenkingsjaar 2013 (de 150-jarige afschaffing van de slavernij in de Nederlandse westelijke koloniën) en de aankomende tentoonstellingen van het Rijksmuseum (2020) en het Tropenmuseum (2021) die eveneens het slavernij- en koloniale verleden van Nederland zullen behandelen.

Gedeeld Cultureel Erfgoed

De 18 trainees zijn afkomstig uit (partner)landen waarmee de RCE vanuit het gedeeld erfgoed samenwerkt: Brazilië, India, Indonesië, Japan, Rusland, Sri Lanka, Suriname, Verenigde Staten, Zuid-Afrika, Thailand en Nederland. Het Gedeeld Cultureel Erfgoedprogramma is onderdeel van het Nederlandse Internationaal Cultuurbeleid 2017-2020, dat onder verantwoordelijkheid valt van de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van Buitenlandse Zaken. Een van de prioriteiten binnen dit beleid is gedeeld cultureel erfgoed, een opdracht die wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, het Nationaal Archief, DutchCulture en de Nederlandse ambassades. Dit doen zij in nauwe samenwerking met het erfgoedveld in Nederland en de tien partnerlanden.