Collecties

Nederland heeft internationaal een vooraanstaande positie op het gebied van beheer en behoud van museale collecties. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed deelt deze expertise met professionals in GCE-landen.

Collecties beheren en behouden voor de toekomst

In Nederland is veel expertise aanwezig van collectiemanagement en -behoud. De Rijksdienst heeft kennis in huis over onder andere klimaatbeheersing en veiligheidszorg voor erfgoed. Deze kennis komt van pas in de praktijk als beheerder van een gedeelte van de rijkscollectie en als adviseur van andere rijkscollectiebeheerders. Ook in de GCE-landen zetten vele professionals en organisaties zich in om collecties te beheren en behouden voor de toekomst. In een deel van de partnerlanden ontbreekt echter de benodigde expertise, terwijl er wel grote behoefte aan is. De Rijksdienst wil in deze behoefte voorzien.

Zicht op de binnenplaats van het Suriname museum
©Job Pardoel
Zicht op de binnenplaats van het Suriname museum

Expertisegebieden

De Rijksdienst adviseert en ondersteunt beheerders in GCE-landen bij behoud, beheer en toegankelijkheid van hun collecties. Aan de hand van concrete vragen stellen we benodigde kennis beschikbaar via advies, training en hulpmiddelen. Er wordt intensief samengewerkt met beheerders van collecties, universiteiten en andere partners in binnen- en buitenland.

Via het Programma Gedeeld Cultureel Erfgoed biedt de Rijksdienst kennis en advies op de volgende expertisegebieden:

  • klimaatbeheersing (link naar Shared Cultural Heritage)
  • veiligheidszorg voor erfgoed
  • revitaliseren van musea
  • collectiebeheer

Voorbeeldprojecten

Klimaatrisicomanagement in Sri Lanka

In 2015 organiseerde de Rijksdienst in Sri Lanka een workshop over klimaatbeheersing voor professionals van verschillende erfgoedinstellingen. Het accent lag op het identificeren, analyseren en reduceren van klimaatrisico’s voor collecties in musea. De opgedane kennis werd door deelnemers toegepast in een door henzelf gekozen casus.

Master classes veilig erfgoed

Vele Russische musea hebben werken van Nederlandse en Vlaamse schilders in hun collectie. Sinds 2013 werkt de Rijksdienst mee aan een jaarlijks seminar over het onderzoek naar en behoud van deze schilderijen. In 2015 gaven twee veilig erfgoedexperts van de Rijksdienst masterclasses over veiligheidsrisico’s voor erfgoed, zoals brand, waterschade en diefstal.

Spoorwegerfgoed in Indonesië

De Indonesische spoorwegorganisatie PT KAI werkt aan de revitalisering van het oude spoorwegerfgoed dat uit de Nederlandse koloniale periode stamt. De Rijksdienst ondersteunt hen bij deze plannen met training en advies. In 2015 organiseerde de Rijksdienst bijvoorbeeld een workshop over collectiemanagement in het Ambarawa spoorwegmuseum.