Programma Gedeeld Cultureel Erfgoed

Met het Programma Gedeeld Cultureel Erfgoed werkt de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed aan een duurzame toekomst voor het gemeenschappelijk erfgoed. Dit doen wij door internationaal samen te werken en kennis te delen.

Doelen Gedeeld Cultureel Erfgoedbeleid

De zorg voor gedeeld cultureel erfgoed is een prioriteit in het Nederlandse internationaal cultuurbeleid dat onder de verantwoordelijkheid valt van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Uitgangspunt is het Beleidskader Internationaal Cultuurbeleid 2017 – 2020. De hoofddoelstellingen hiervan zijn:

 • een sterke cultuursector die in kwaliteit groeit door internationale uitwisseling en duurzame samenwerking en die in het buitenland wordt gezien en gewaardeerd
 • meer ruimte voor een bijdrage van cultuur aan een veilige, rechtvaardige en toekomstbestendige wereld
 • cultuur wordt effectief ingezet binnen de moderne diplomatie

Gedeeld erfgoed is aangemerkt als deelterrein binnen het Internationaal Cultuurbeleid. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft de opdracht om dit beleid uit te voeren: dit doen we via het Programma Gedeeld Cultureel Erfgoed.

Groep mensen nemen luisteren naar een persoon tijdens een workshop

Workshop over publiek-private samenwerking in Indonesië

Samenwerking

De opdracht op het gebied van gedeeld erfgoed wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, het Nationaal Archief, DutchCulture en de Nederlandse ambassades in de partnerlanden. Zij werken samen met experts en organisaties die aanvullende kennis bieden of vragen. Samenwerkingspartners vinden we binnen en buiten Nederland, variërend van internationale netwerken, overheden en erfgoedexperts tot universiteiten, lokale bedrijven en bewoners.

Hoewel de geschiedenis van Nederland verbonden is met veel landen, laten capaciteit en middelen het niet toe met alle landen samen te werken. In deze beleidsperiode (2017-2020) werkt de Rijksdienst in het kader van gedeeld erfgoed samen met de volgende landen:

 • Australië
 • Brazilië
 • India
 • Indonesië
 • Japan
 • Rusland
 • Sri Lanka
 • Suriname
 • Verenigde Staten
 • Zuid-Afrika

Wat doet de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed?

De Rijksdienst ondersteunt lokale experts in partnerlanden en zet in op kennisuitwisseling en de versterking van het erfgoedveld in zowel Nederland als de partnerlanden door middel van training, advies en hulpmiddelen.

Training

Met het geven van trainingen en workshops draagt de Rijksdienst bij aan het bevorderen van deskundigheid van experts. Daarbij werken we samen met internationale instituten en regionale en lokale stakeholders. De trainingen vinden plaats in Nederland of in een partnerland en worden zowel bilateraal als multilateraal georganiseerd.

Advies

De Rijksdienst biedt advies op maat aan lokale overheden en andere stakeholders in partnerlanden. Met dit advies worden zij ondersteund in het realiseren van hun eigen ambities op het gebied van gedeeld cultureel erfgoed. Het gaat meestal om bilaterale en langdurige samenwerking op verzoek van een partnerland.

Hulpmiddelen

Er is bij professionals behoefte aan praktische middelen die zij kunnen gebruiken bij hun eigen werk. De Rijksdienst ontwikkelt daarom hulpmiddelen zoals stappenplannen, handleidingen, richtlijnen en inventarisaties. Deze zijn bedoeld ter inspiratie of als handvat om zelf mee aan de slag te gaan.

Drie centrale thema’s

Het Programma Gedeeld Cultureel Erfgoed bundelt haar activiteiten rondom drie hoofdthema’s:

 1. Maritieme Archeologie
 2. Gebouwde omgeving
 3. Collecties

Hiermee sluiten we aan op de behoeften van lokale experts in partnerlanden en de expertise van de Rijksdienst.