Beheer van de rijkscollectie

De Nederlandse Staat is verantwoordelijk voor een omvangrijke collectie roerend erfgoed. Deze brochure laat zien hoe het beheer van de rijkscollectie is geregeld in de Erfgoedwet.

Uniforme wijze

De rijkscollectie kent veel verschillende beheerders. Het grootste deel van de collectie is ondergebracht bij de verzelfstandigde rijksmusea, die op grond van de Erfgoedwet door de minister van OCW zijn aangewezen om collecties te beheren. Een ander deel wordt beheerd door instellingen, zoals ministeries, colleges van staat, uitvoerende diensten en Nederlandse ambassades en consulaten. De Erfgoedwet regelt de zorg voor de hele rijkscollectie op uniforme wijze. De wet bevat normen die alle betrokken organisaties moeten toepassen bij het beheer van museale cultuurgoederen van de Staat. Deze brochure licht toe hoe dat in zijn werk gaat.

Colofon

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2016