Erfgoedwet

Wet van 9 december 2015, houdende bundeling en aanpassing van regels op het terrein van cultureel erfgoed (Erfgoedwet), gepubliceerd in Staatsblad 2015-511. Deze kunt u hieronder downloaden. 

De meest recente versie van de wet staat op de website wetten.overheid.nl/erfgoedwet.