Subsidieregeling

Het Fonds voor Cultuurparticipatie heeft de subsidieregeling Vind elkaar in erfgoed. Verken de Faro-werkwijze opengesteld. Met deze subsidie wordt erfgoedparticipatie mogelijk gemaakt of een stap verder gebracht volgens de uitgangspunten van het Verdrag van Faro. Er kan tot € 25.000 aangevraagd worden per aanvraagronde.

©Museum Rotterdam
Een voorbeeld van actieve erfgoedparticipatie: het Verhalencafé in Museum Rotterdam

Erfgoedparticipatie

Erfgoedparticipatie staat centraal in het Europese Verdrag van Faro. Het verdrag benadrukt de maatschappelijke waarde van erfgoed door actieve deelname daaraan. Zowel de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) als het Fonds voor Cultuurparticipatie stimuleren actieve erfgoedparticipatie en ondersteunen onder andere via deze regeling projecten waarin wordt gewerkt volgens de uitgangspunten van het verdrag. Subsidieaanvragers nemen automatisch deel aan het Programma Faro en doen mee aan kennisdeling met de RCE en het Fonds voor Cultuurparticipatie.

2 soorten subsidies

Bij de regeling kan een participatie en/of een ontwikkelsubsidie aangevraagd worden. De participatiesubsidie is voor initiatieven waarin erfgoedgemeenschappen zélf aan de slag gaan, meedenken en meebeslissen over het erfgoed waarvoor ze zich inzetten. Ook is deze subsidie er voor projecten waarin erfgoedparticipatie wordt ingezet voor maatschappelijke doeleinden. Bijvoorbeeld om actieve deelname aan de samenleving te stimuleren, of in duurzaamheidsvraagstukken.

Mensen vinden elkaar in erfgoed- daar zijn alle vormen op gericht. Voor instellingen en initiatieven waarin mensen al centraal staan, is het Verdrag van Faro een stimulans om op de ingeslagen weg verder te gaan. Voor anderen betekent het een nieuwe manier van werken. Zij kunnen ook eerst een ontwikkelsubsidie aanvragen om de uitgangspunten van het Verdrag van Faro en de toepassing van erfgoedparticipatie te verkennen.

Subsidie aanvragen en informatie

De subsidieregeling Vind elkaar in erfgoed. Verken de Faro-werkwijze wordt uitgevoerd door het Fonds voor Cultuurparticipatie. Voor meer informatie over de regeling verwijzen wij u naar de website van het Fonds. Hier vindt u alle praktische informatie; bijvoorbeeld of uw organisatie in aanmerking komt, wat de voorwaarden zijn en wanneer u uw aanvraag kunt indienen. Ook voor de data van informatiebijeenkomsten kunt u hier terecht.

Heeft u specifieke vragen dan kunt u terecht bij het reguliere erfgoedspreekuur van het Fonds voor Cultuurparticipatie. Elke donderdag houdt het erfgoedteam telefonisch spreekuur van 13 - 17 uur. Mail u naam, organisatie, telefoonnummer en als u wilt ook alvast  vragen naar: erfgoed@cultuurparticipatie.nl. U krijgt dan een voorstel voor een tijdstip en de contactgegevens van de betreffende adviseur.