Subsidieregeling 'Vind elkaar in erfgoed. Verken de Faro-werkwijze'

Het Fonds voor Cultuurparticipatie heeft de subsidieregeling Vind elkaar in erfgoed. Verken de Faro-werkwijze opengesteld. Met deze subsidie wordt erfgoedparticipatie mogelijk gemaakt of een stap verder gebracht volgens de uitgangspunten van het Verdrag van Faro. Er kan tot € 25.000 aangevraagd worden tijdens drie aanvraagrondes.

©Museum Rotterdam
Een voorbeeld van actieve erfgoedparticipatie: het Verhalencafé in Museum Rotterdam

Erfgoedparticipatie

Erfgoedparticipatie staat centraal in het Europese Verdrag van Faro. Het verdrag benadrukt de maatschappelijke waarde van erfgoed door actieve deelname daaraan. Zowel de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) als het Fonds voor Cultuurparticipatie stimuleren actieve erfgoedparticipatie en ondersteunen onder andere via deze regeling projecten waarin wordt gewerkt volgens de uitgangspunten van het verdrag. Subsidieaanvragers nemen automatisch deel aan het Programma Faro en doen mee aan kennisdeling met de RCE en het Fonds voor Cultuurparticipatie.

2 soorten subsidies

Via de regeling kan er een ontwikkelsubsidie en/of participatiesubsidie aangevraagd worden. Initiatieven waarin erfgoedgemeenschappen zélf aan de slag gaan, meedenken en meebeslissen over het erfgoed waarvoor ze zich inzetten, komen voor subsidie in aanmerking. Dat kunnen ook projecten zijn waarin de uitgangspunten van het Verdrag van Faro en de toepassing van erfgoedparticipatie worden verkend. Ook is deze subsidie er voor projecten waarin erfgoedparticipatie wordt ingezet voor maatschappelijke doeleinden. Bijvoorbeeld om actieve deelname aan de samenleving te stimuleren. Of in duurzaamheidsvraagstukken. Mensen vinden elkaar in erfgoed- daar zijn alle vormen op gericht. Voor instellingen en initiatieven waarin mensen al centraal staan, is het Verdrag van Faro een stimulans om op de ingeslagen weg verder te gaan. Voor anderen betekent het een nieuwe manier van werken.

Subsidie aanvragen

Subsidie aanvragen gaat via het Fonds voor Cultuurparticipatie. De eerste aanvraagperiode is van 11 mei 2020 tot en met 31 juli 2021, daarna volgen nog twee periodes: vanaf 7 september 2020 en 1 februari 2021*.

Op de website van het fonds vindt u alle praktische informatie die u daarbij nodig heeft. Bijvoorbeeld of uw organisatie in aanmerking komt, wat de voorwaarden zijn en wanneer u uw aanvraag kunt indienen.

* Deze laatste twee aanvraagrondes zijn voorlopig uitgesteld! Lees het nieuwsbericht op deze website hierover.