Samen leren

Erfgoed maak je samen. Het is daarom van belang dat iedereen kan genieten, bijdragen en deelnemen aan cultureel erfgoed. Erfgoedparticipatie is hierbij van belang. Maar hoe gaan we daarmee om als erfgoedprofessional of ambtenaar? Hoe kunnen we samenwerken met bewoners bij belangrijke opgaven rondom erfgoed en ontwikkelingen in de leefomgeving? Welke knelpunten zijn er en hoe kunnen instellingen, professionals, ambtenaren en vrijwilligers van elkaar leren om zo gezamenlijk de werkpraktijk te versterken?

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed organiseert samen met partners uit het veld, praktijkwerkplaatsen en labs waar deze vraagstukken met betrekking tot erfgoedparticipatie worden behandeld. 

Tijdens een praktijkwerkplaats delen deelnemers kennis
©David Jagersma

Praktijkwerkplaatsen

Met praktijkwerkplaatsen wil de Rijksdienst iedereen die zich wil verdiepen in erfgoedparticipatie bij elkaar brengen om samen te leren van de kennis en ervaring die er al is, inzichten te delen en mogelijk zelfs een aanzet te geven tot nieuwe werkwijzen of instrumenten. De opbrengst van de praktijkwerkplaatsen wordt gebruikt om de erfgoedpraktijk (nog) beter toe te rusten voor deze nieuwe opgave. Praktijkwerkplaatsen kunnen allerlei vormen hebben, klein of groot zijn, eenmalig of meerdere keren plaatsvinden, een langdurig traject beslaan of een enkel dagdeel. 

De Erfgoedparticipatie-labs

De Erfgoedparticipatie-labs van de ErfgoedAcademie zijn speciaal bedoeld voor professionals die te maken hebben met erfgoed, met name medewerkers die werkzaam zijn bij gemeenten en provincies, of bij erfgoedinstellingen waar participatie een belangrijk onderwerp is en die over een langere periode intensief bezig willen zijn met vraagstukken rond participatie. Gedurende een langere periode komen deelnemers van de labs bij elkaar. Deelnemers leren van en met elkaar welke (nieuwe) vaardigheden ze in kunnen zetten om participatie-doelstellingen te bereiken, welke middelen en methoden er (moeten) zijn en hoe deze zijn toe te passen in de dagelijkse praktijk. Iedere deelnemer heeft een actieve rol in het lab. 

Meer informatie

Binnen het thema erfgoedparticipatie brengen wij graag vraag en aanbod bij elkaar. Heeft u een vraagstuk? Laat het ons weten. 
Voor vragen kunt u terecht bij Daphne Nieuwenhuijse via d.nieuwenhuijse@cultureelerfgoed.nl

Wilt u meer weten over de erfgoedparticipatie-labs van de ErfgoedAcademie? Neem dan contact op met Lorna Cruickshanks via l.cruickshanks@erfgoedacademie.nl.