Praktijkvoorbeelden Erfgoedparticipatie Faro

De RCE werkt aan veel projecten waarvan anderen kunnen leren en die een inspiratie vormen voor ieder die te maken krijgt met erfgoed. Om deze inzichten toegankelijk te maken, heeft de RCE een aantal projecten als praktijkvoorbeeld uitgelicht. De praktijkvoorbeelden op deze pagina gaan over projecten die te maken hebben met erfgoedparticipatie (Faro).

Isa en Lisa in hun tentoonstelling Post_Delete
Beeld: ©Stedelijk Museum Schiedam / Aad Hoogendoorn
Isa en Lisa in hun tentoonstelling Post_Delete

Een nieuw soort stadsmuseum

Naar de kapper in het museum, of er samen werken aan een nieuwe bevrijdingsrok. Een beetje vreemd? Niet voor Stedelijk Museum Schiedam. Onder de noemer Mijn Schiedam bepalen inwoners van de stad mee wat er in het museum te zien en te doen is. Ze kunnen hun plannen indienen en meedenken over de uitwerking daarvan. 

Twee dames halen lachend herinneringen op.
Beeld: ©ColorIsTheLimit / Laura Maessen
Mooie herinneringen en anekdotes komen weer terug bij deze twee dames.

Helmond in 100 stukskes

Een oude vuilnisbelt in Helmond bleek een heuse schatkamer. De stadsarcheoloog en vrijwilligers vonden er onder meer luizenkammen, fietsbelastingplaatjes, emaillen pollepels, maar ook botten van kippen en konijnen. Voor het project Helmond in 100 Stukskes delen ouderen hun verhalen achter deze objecten.

videogroep waspada
©Waspada-videogroep Cermin

Verloren banden

Stichting Verloren Banden digitaliseert en publiceert 300 verloren gewaande videobanden van het leven in de Molukse gemeenschap in Vaassen. De beelden tonen een onderbelicht hoofdstuk in de Nederlandse geschiedenis en zijn dus belangrijk erfgoed.

vierde geschenk
Beeld: ©RCE / Monique van der Steen

Het vierde geschenk

Speelgoed voor kinderen die in armoede leven: daarvoor zorgt de Tilburgse stichting Het Vierde Geschenk, die zich baseert op de eeuwenoude Tilburgse solidariteitsgedachte en de christelijke Driekoningentraditie. "De kinderen zijn de vierde koning, hun speelgoed is het vierde geschenk."

©Museum Rotterdam

Echt Rotterdams Erfgoed

De museumstukken van Museum Rotterdam zijn dagelijks actief in de stad, eentje draagt zelfs een ambtsketen. Echt Rotterdams Erfgoed heet deze ‘actieve collectie’, die Rotterdammers zelf samenstellen.  Het museum zet deze manier van verzamelen en presenteren steeds meer in om sociaal-maatschappelijke impact te maken.

Beeld: ©Expeditie Over de Maas / Peter van de Lavoir

Expeditie Over de Maas

Dankzij bevlogen vrijwilligers werd een zandafgraving in het Gelderse Dreumel de grootste archeologische vindplaats van Nederland. Daar werden de afgelopen tien jaar zo’n 250.000 vondsten gedaan, waaronder complete schepen, mammoetresten en aardewerk. Expeditie Over de Maas probeert de archeologische vondsten veilig te stellen en wil daar zo veel mogelijk mensen bij betrekken.