Financieren van erfgoedparticipatie

Nederland is rijk aan erfgoed: aan indrukwekkend, vertederend, alledaags of majestueus, iconisch en soms ook beladen erfgoed. Die enorme rijkdom danken we aan de inzet van vele instanties, vrijwilligers, en burgerinitiatieven. Een aantal van hen krijgt jaarlijks een subsidie van het rijk, de provincie of gemeente. Anderen moeten steeds opnieuw op zoek naar financiering. Welke mogelijkheden zijn er voor erfgoedinitiatieven?

Fondsen en projectsubsidies

Fondsen en projectsubsidies vormen een belangrijke financieringsbron. Gemeenten en provincies kennen vrijwel allemaal één of meer subsidieregelingen voor culturele activiteiten. Daarnaast zijn er fondsen die namens een overheid, een particuliere stichting of bedrijf financieel kunnen bijdragen. Als met het erfgoedinitiatief ook een bijdrage wordt geleverd aan sociaal-maatschappelijke doelstellingen, komen opeens ook heel andere regelingen en fondsen in beeld. Voor een compleet overzicht bekijk de Fondsenlijst voor erfgoedinitiatieven (zie ook link hierboven). 

In het kader van het Verdrag van Faro heeft het Fonds voor Cultuurparticipatie bijvoorbeeld de subsidieregeling Vind elkaar in erfgoed.

Participatieve subsidieverstrekking

Zoals het voor initiatiefnemers soms lastig is om de weg te vinden naar de juiste regeling of het juiste fonds, zijn ook geldverstrekkers op zoek naar betere verbindingen. In opkomst is het zogeheten participatory grantmaking (participatieve subsidieverstrekking). Dit is een werkwijze voor geldverstrekkers waarbij de doelgroepen zelf meebeslissen over de verdeling en toekenning van bijdragen door fondsen. 

Stappenplan voor onderbouwde aanvraag

Het indienen van een aanvraag bij een overheid of fonds is niet altijd eenvoudig. Erfgoed Gelderland geeft in haar Handboek Historische Verenigingen uitleg over de soorten subsidies en fondsen en biedt aanvragers een stappenplan hoe zij een goed onderbouwde aanvraag kunnen doen. 

Crowdfunding

Crowdfunding is een andere manier om een project te financieren. Meerdere mensen, vaak particulieren, doneren dan samen aan of investeren in een project. Onder meer de Sodafabriek in Schiedam wist onder meer dankzij crowdfunding de restauratie en herbestemming van een zwaar vervallen fabriekspand te realiseren. De provincie Noord-Holland heeft speciaal voor erfgoedinitiatieven een handboek crowdfunding uitgebracht.