Erfgoedparticipatie-labs

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en de ErfgoedAcademie organiseren samen vier erfgoedparticipatie-labs. Het motto Samen denken – Samen doen - Samen creëren staat centraal in de labs waar erfgoedprofessionals kennis delen én ontwikkelen over vraagstukken met betrekking tot participatie. Elk lab heeft een eigen thema: Participatief waarderen, De burger als expert, Participatie en inclusie, Identiteit en ruimtelijke kwaliteit. Deelnemers van de labs delen de opbrengsten in een openbare LinkedIn groep.  Zo wordt de opgedane kennis breed gedeeld en is er ook ruimte voor discussie buiten de fysieke labs. 

De RCE wil dat participatie een vanzelfsprekend onderdeel van de erfgoedpraktijk wordt en onderzoekt momenteel wat daarvoor nodig is. Steeds meer gaat het ook om de betekenissen en waarden die mensen aan erfgoed toekennen. Maar hoe gaan we daarmee om als erfgoedprofessional of ambtenaar? Hoe kunnen we samenwerken met bewoners bij belangrijke opgaven rondom erfgoed en ontwikkelingen in de leefomgeving? Hoe kan erfgoed ingezet worden als middel bij maatschappelijke vraagstukken? Welke knelpunten zijn er en hoe kunnen instellingen, professionals, ambtenaren en vrijwilligers van elkaar leren om zo gezamenlijk de werkpraktijk te versterken?

Praktijkwerkplaatsen

Met praktijkwerkplaatsen zoals die van de ErfgoedAcademie wil de Rijksdienst iedereen die zich wil verdiepen in erfgoedparticipatie bij elkaar brengen om samen te leren van de kennis en ervaring die er al is, inzichten te delen en mogelijk zelfs een aanzet te geven tot nieuwe werkwijzen of instrumenten. De opbrengst van de praktijkwerkplaatsen wordt gebruikt om de erfgoedpraktijk (nog) beter toe te rusten voor deze nieuwe opgave. Praktijkwerkplaatsen kunnen allerlei vormen hebben, klein of groot zijn, eenmalig of meerdere keren plaatsvinden, een langdurig traject beslaan of een enkel dagdeel.

De Erfgoedparticipatie-labs

De Erfgoedparticipatie-labs van de ErfgoedAcademie zijn speciaal bedoeld voor professionals die te maken hebben met erfgoed, met name medewerkers die werkzaam zijn bij gemeenten en provincies, of bij erfgoedinstellingen waar participatie een belangrijk onderwerp is en die over een langere periode intensief bezig willen zijn met vraagstukken rond participatie. Gedurende een periode van zes maanden komt elk erfgoedparticipatie-lab  zes keer bij elkaar. Deelnemers leren van en met elkaar welke (nieuwe) vaardigheden ze in kunnen zetten om participatie-doelstellingen te bereiken, welke middelen en methoden er (moeten) zijn en hoe deze zijn toe te passen in de dagelijkse praktijk. Iedere deelnemer heeft een actieve rol in het lab. Elk lab heeft een eigen thema: participatief waarderen, de burger als expert, participatie en inclusie en identiteit en ruimtelijke kwaliteit.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de erfgoedparticipatie-labs van de ErfgoedAcademie? Neem dan contact op met Lorna Cruickshanks via l.cruickshanks@erfgoedacademie.nl.