Toelichting bij het Verdrag van Faro- Nederlands

Officiële Nederlandse conceptvertaling van de toelichting bij het Verdrag van Faro ook het het Kaderverdrag van de Raad van Europa inzake de waarde van cultureel erfgoed voor de samenleving.