Verduurzaming is maatwerk

Het verduurzamen van een monument betekent maatwerk. Bij elk monument is het van belang de balans te bewaken tussen verduurzaming en cultuurhistorische waarde.

Verschil met een gewoon gebouw

Wat voor een ‘gewoon’ gebouw geldt, geldt voor een monument anders. Een voorbeeld: waar een nieuwbouwhuis HR++-glas aangemeten krijgt, zes keer de dikte van ‘enkelglas’, zou dit bij een monument kunnen betekenen dat het hele raam en kozijn vervangen moet worden. En dat gaat niet zonder dat er veel monumentale waarde verloren gaat en het uiterlijk van het gebouw aangetast wordt.

Elk monument is anders

Daarbij komt dat elk monument anders is. Qua bouwjaar, bouwtechniek en aspecten van cultuurhistorische waarde bijvoorbeeld. Wat er mogelijk is op gebied van verduurzaming en waar het gebouw om vraagt, verschilt dus per monument, en heeft een op maat gemaakt plan nodig.

Zien Verduurzamen Doet Verduurzamen

In onze videoserie Zien Verduurzamen Doet Verduurzamen zijn allerlei inspirerende voorbeelden te vinden van hoe monumenten zijn verduurzaamd. Van boerderij en kerk, tot grachtenpand en huurappartement.

Praktijkvoorbeelden

In onze Praktijkvoorbeelden zijn artikelen te lezen over grootschaliger verduurzamingsprojecten, bij bijvoorbeeld een gebiedsontwikkeling, de restauratie van een kerk of bij een museum.