Verduurzamen van historische gebouwen

De klimaataanpak vindt niet alleen op grote schaal plaats. Veel monumenteigenaren nemen hun verantwoordelijkheid door energiebesparende maatregelen te treffen of zelf energie op te wekken. Energiemaatregelen in gebouwd erfgoed zijn meestal goed mogelijk. Verduurzaming is een kans om het pand weer klaar te maken voor de komende jaren.

Het is vaak maatwerk om de goede technische oplossingen te vinden én het erfgoed in zijn waarde te laten. Dit speelt niet alleen bij monumenten, maar ook bij historische gebouwen zonder een beschermde status.

Zonne-energie op woongebouw Het Schip in Amsterdam

Zonne-energie op het dak van woongebouw Het Schip in Amsterdam

Welke maatregelen?

Monumenteigenaren kunnen al veel energie besparen door kleine maatregelen te treffen. Denk aan: een energiezuinige CV, tochtstrips of gordijnen/luiken voor de ramen. Maar ook grotere investeringen zijn mogelijk, zoals zonnepanelen, warmte-installaties, isolatie of speciale bouwmaterialen. De gemeente of een deskundig adviseur kan een eigenaar hierin adviseren en ondersteunen.

Gedurende het programma Erfgoed en duurzaamheid (2019-2021) werkt de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed aan praktische kennis voor monumenteigenaren. Ook gaat de Rijksdienst samen met partners op zoek naar innovatie (in ontwerp en materiaal) binnen de monumentensector. Deze informatie zullen we in de loop van de periode van het programma ontsluiten op deze website.

Vergunning voor ingrijpende maatregelen

Voor ingrijpende aanpassingen aan een monument moet een eigenaar een vergunning aanvragen. Ook voor veel duurzaamheidsmaatregelen geldt dat. Meer informatie vindt u in het onderwerp Omgevingsvergunning.

Meer info voor monumenteigenaren

Monumenteigenaren kunnen op de website www.monumenten.nl meer praktische adviezen en informatie over duurzame maatregelen vinden. Deze website wordt beheerd door het Restauratiefonds. De Rijksdienst heeft meegewerkt aan de informatie voor monumenteigenaren en -beheerders op deze website. Ook informatie over energiemaatregelen en comfortverbetering is  hier te vinden.

Voorbeelden 18 grote monumenten

Elk monument is anders en vraagt om andere duurzame oplossingen. Om een beeld te geven van  verduurzamingsplannen in verschillende gebouwen, zijn in de afgelopen jaren 18 monumenten onderzocht. De resultaten zijn te lezen in de rapportage Monitor verduurzaming rijksmonumenten (2017).