Muurisolatie bij historische gebouwen

Muren in historische panden zijn vaak niet geïsoleerd en er is ook niet altijd een spouw aanwezig. Er zijn meerdere manieren om muren te isoleren. Bij monumenten zijn de bijzondere waarden hierbij van belang, zoals bijvoorbeeld een historisch behang of originele lambrisering.

Er zijn verschillende manieren om muren te isoleren.

1. Aan de binnenzijde

In de praktijk is dit de meest voorkomende vorm van isolatie. Deze manier van isolatie vergt een aantal aandachtspunten. Zo is het belangrijk dat de muur in goede technische conditie is.

Daarnaast liggen er vaak houten vloerbalken in de muren. Deze knooppunten zijn gevoelig voor te hoge vochtpercentages. De houten constructie kan hierdoor schade oplopen. 

Muren kunnen aan de binnenzijde met verschillende methoden van isolatie worden voorzien:

  • Dampopen muurisolatie
  • Dampdichte muurisolatie
  • Capillair actieve muurisolatie

2. Aan de buitenzijde

Het plaatsen van isolatie aan de buitenkant van het gebouw is het meest gunstig. Aansluitingen met houten vloerbalken zijn zo beschermd en vallen binnen de isolatie. Hierdoor ontstaat er geen risico op condens in de constructie.

Maar meestal is dit bij monumenten niet mogelijk omdat hiermee het aangezicht aan de buitenkant verandert. Daarnaast zijn vaak houten vloerbalken verbonden met de muren en deze aansluitingspunten vragen om specifieke aandacht als we isolatie toevoegen.

3. Spouwmuurisolatie

De meeste historische gebouwen die zijn gebouwd na 1900 zijn voorzien van een spouwmuur. Het isoleren van de spouw is niet altijd zonder risico’s.

U leest nog veel meer over het isoleren van ramen of anderen onderdelen van uw monument in de brochure Isolatie van historische gebouwen