Isolatie van historische gebouwen

Een van de manieren om een monument te verduurzamen, is door het dak, de gevels of de vloeren te isoleren. De isolatie van monumenten en historische gebouwen vraagt om een speciale aanpak. Een monument of historisch gebouw ventileert van nature door bestaande naden en kieren.

Waarom isolatie?

Zijn muren, daken en vloeren niet geïsoleerd, dan gaat veel warmte verloren. Daarnaast kan het ook zorgen voor oncomfortabele tocht. Voordat een eigenaar besluit om een alternatief voor een CV ketel te zoeken, is het noodzakelijk om eerst te isoleren. De huidige kwaliteit en technische staat van een gebouw bepalen welke isolatie haalbaar is.

Voorkom schimmelvorming

Kies altijd een passende wijze van isolatie bij het bestaande gebouw. Het gaat dan om het type materiaal, de opbouw en uitvoering ervan. Als deze worden gedicht en de verkeerde isolatie wordt gebruikt (of verkeerd wordt aangebracht) is er een kans op schimmelvorming en rotting van de houten delen.

Uitgangspunten bij historische gebouwen

Wanneer een eigenaar zijn monument wil isoleren, dan zijn onderstaande uitgangspunten van belang:

  • Er is geen verlies van de cultuurhistorische waarde
  • Er treedt geen schade op aan het gebouw (op korte en lange termijn)

Gelukkig zijn er tegenwoordig veel mogelijkheden om deze waarden te behouden en het gebouw een duurzame toekomst te geven. Maar welke isolatiemethoden en -materialen passen het beste bij het monument? Naast dat het bij de uitstraling van het gebouw moet passen, is het belangrijk dat het systeem ook past bij de bouwfysische eigenschappen.

Ventilatie is nodig

Het dichten van kieren en naden is voor het tegengaan van verlies van warmte een goede stap. Het blijft voor het comfort binnen in het gebouw belangrijk dat er voldoende ventilatie blijft bestaan of anders is het noodzakelijk extra voorzieningen toe te voegen.