Naar een integraal verduurzamingsplan

Om een monument te verduurzamen is een integraal verduurzamingsplan nodig. Daarvoor doorloopt u als monumenteigenaar een aantal stappen.

Contact met de gemeente

Allereerst is dat het contact met de gemeente vanwege de vergunningsplicht. De erfgoedambtenaar bij de gemeente kan vertellen wat de belangrijkste cultuurhistorische waarden van het gebouw zijn, wat de lokale regels zijn rondom verduurzaming en of er mogelijk subsidies zijn. In bepaalde gevallen is daar een regioadviseur van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) bij betrokken. Deze adviseur architectuurhistorie adviseert de gemeente over welke waarden van het gebouw behouden moeten blijven. En hoe dat in balans kan met verduurzamingsmaatregelen.

Basismaatregelen

Daarna is het belangrijk het huidige energieverbruik in kaart te brengen, en te kijken wat daar al voor winst te behalen is. Zijn er bijvoorbeeld afsluitbare luiken, of zijn isolerende gordijnen mogelijk? Is het mogelijk om  een aantal ruimten niet of beperkt te verwarmen, of te verwarmen in zones? Zijn alle kieren gedicht? Is de CV nog goed ingeregeld? Wordt er gebruik gemaakt van ledlampen? Is er een groen energiecontract? Al deze basismaatregelen kunnen al heel veel CO2-besparing opleveren, tot wel 30-50 procent.

Integraal plan

Dan is het de beurt aan de specialisten. Vaak zijn dit een restauratiearchitect en/of een restauratieaannemer, samen met een duurzaamheidsspecialist. Mensen die zich specifiek richten op de kansen en risico’s van het verduurzamen van historische gebouwen. Samen met hen maakt u het integraal verduurzamingsplan voor uw monument. Daarna gaat het plan de uitvoering in: een combinatie van maatregelen op het gebied van isolatie, warmteopwekking en elektriciteitsopwekking, om tot een zo gunstig mogelijke besparing te komen.

Financiering

Er zijn verschillende mogelijkheden om verduurzaming van monumenten te financieren. Het is verstandig om bij de verschillende loketten van instanties te informeren of uw traject hiervoor in aanmerking komt.

Een aantal mogelijkheden op een rij, allereerst van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO):

Dan zijn er nog deze financieringsmogelijkheden: