Energietransitie en cultuurlandschap

Verandering van ons landschap is van alle tijden. Samen voegen we steeds een nieuwe laag toe aan onze geschiedenis. De overgang naar een andere energievoorziening zal een groot effect hebben op onze omgeving.

Landschap als energiebron

In tegenstelling tot traditionele fossiele vormen zoals olie, gas en kolen, drukt de nieuwe generatie energietechnieken een duidelijk zichtbaar stempel op het landschap. Welke impact hebben grootschalig gebruik van zonne-, wind- en bio-energie op het erfgoed en het landschap? Op de website www.erfgoedenruimte.nl leest u meer hierover.

Brochure Ruimte voor energie en erfgoed

De brochure Ruimte voor energie en erfgoed laat zien hoe het cultuurlandschap ingezet kan worden bij windenergie, zonne-energie en bio-energie projecten. Er staan onder meer uitgangspunten om keuzes te maken en ontwerpstrategieën om cultuurhistorie in het landschap in te passen. In de brochure staat een tijdlijn die laat zien dat energietransitie van alle tijden is.

Luchtfoto van een zonnepark in Ameland

Luchtfoto van een zonnepark in Ameland.

Experimenteren in projecten

De Rijkdienst voor het Cultureel Erfgoed werkt samen met provincies en gemeenten aan een zorgvuldige inpassing van duurzame energieprojecten in het cultuurlandschap. Door ontwerpkracht in te zetten en het energievraagstuk te verbinden aan cultuurhistorische erfgoedstructuren, kunnen nieuwe inzichten en denkrichtingen worden ontwikkeld.
In de pilot Energielinies onderzoekt de Rijksdienst hoe de Stelling van Amsterdam en de Nieuwe Hollandse Waterlinie kunnen inspelen op de energietransitie.