Kaart Regionale Energiestrategie - Rivierenland

Deze kaart van het Rivierengebied helpt gemeenten, provincies en waterschappen bij het opstellen van een Regionale Energiestrategie (RES). Op de kaart zijn cultuurhistorische elementen en karakteristieken te zien.

De kaart is ook als GIS-viewer beschikbaar. Ook de kaarten van de andere RES-regio's zijn hier digitaal te bekijken.