Coördinatieteam collecties en corona

Om musea, collectiebeherende instellingen en eigenaren bij te staan bij (noodgedwongen) ontmanteling van collecties of collectieonderdelen, heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed het Coördinatieteam collecties en corona in het leven geroepen. Dit team van experts biedt advies aan collectiebeheerders. We willen voorkomen dat collecties uit het publieke domein verdwijnen en ervoor zorgen dat in het uiterste geval ontmanteling op een verantwoorde manier plaatsvindt.

Advies van experts

Bij een (dreigende) ontmanteling raden wij collectiebeheerders allereerst aan om de omvang van het collectieprobleem in kaart te brengen en een Collectieplan in crisistijd te ontwikkelen. Hierbij kunt u ondersteuning krijgen van het Landelijk Contact van Museumconsulenten (LCM).

Mocht de materie samenhangen met de Erfgoedwet, collecties van overheden of beschermwaardige cultuurgoederen, dan denkt het Coördinatieteam collecties en corona graag met u mee. Wij kunnen u bijvoorbeeld adviseren over collectiewaardering, selectie, herplaatsing, digitalisering bij ontmanteling en de Erfgoedwet.

Neem gerust contact met ons op via onze Infodesk: 033 - 421 7 456. Of stuur een e-mail naar: info@cultureelerfgoed.nl met als onderwerp Coördinatieteam collecties en corona.

Stappenplan Ontmantelen van en focus aanbrengen in collecties

Ook kunt u het stappenplan ‘Ontmantelen van en focus aanbrengen in collecties’ volgen. Hier leest u wat u kunt doen en waar u rekening mee dient te houden. Ook vindt u hier een interview met Yvonne Ploum, de voormalig directeur van het Museum Oud Amelisweerd, die ervaringen deelt over het faillissement van dit museum in 2018.