Bewaren van verzamelingen

Wie wat bewaart, die heeft wat. Tenminste, als de bewaaromstandigheden goed zijn. Want invloeden van buiten kunnen voorwerpen aantasten. Mottengaatjes in kleding, schimmel op leer, bruine vlekken in boeken, verbleekte foto’s… Met wat aandacht en eenvoudige maatregelen is een hoop schade te voorkomen.

Colofon

Samenstelling: Alexandra van Kleef (RCE)
Redactie: Gemmeke van Kempen (GemRedactie)
Beeld: Jawad Maakor (Studio 38°C)
Opmaak: Xerox/Osage

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort, 2024

Digitale bronnen

Algemeen
De 10 schadefactoren
Preventieve conservering
Risicomanagement voor collecties

Klimaat (temperatuur en relatieve luchtvochtigheid)
Binnenklimaat
Het binnenklimaat in het programma van eisen
Meten van het binnenklimaat

Licht
Beperken lichtschade museale objecten

Water
Waterbewust in 5 stappen
Wateroverlast
Waterschadewiel

Brand
Brandpreventie collecties
Brandschadewiel
Brandblusmiddelen voor erfgoed

Beestjes en schimmels
Insecten in collecties en hun geintegreerde bestrijding
Het loopt in de papieren. Geintegreerde bestrijding van insecten in collecties
Preventie en bestrijding van zilver- en papiervisjes
Schimmels in collecties en hun geintegreerde bestrijding
Pluis ins huis. Geintegreerde bestrijding van schimmels in archieven

Diefstal en vandalisme
Diefstal en vandalisme
Diefstal van objecten
Barrieremodel diefstal uit collectiebeherende instellingen

Bij schade
Restauratoren Nederland
Stichting Salvage