Een uitsnede uit een zoek resultaat in de Collectie Nederland website

De database Collectie Nederland: Musea, Monumenten en Archeologie brengt de digitale erfgoedcollecties van Nederland op één plek samen. Er zijn meer dan 100 collecties van archieven, musea en andere cultuurinstellingen aangesloten. In totaal levert dat bijna 6 miljoen objecten op, allemaal doorzoekbaar in één website.

Europeana

Het systeem van de Collectie Nederland is gebaseerd op de Europese richtlijnen voor digitale presentatie van collecties: Europeana. De collecties die deelnemen aan Collectie Nederland worden doorgegeven aan Europeana en zijn dus ook op Europees niveau beschikbaar. Zo wordt de internationale zichtbaarheid van Nederlands erfgoed vergroot. 

Collecties toevoegen

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed beheert de database, sluit regelmatig nieuwe digitale erfgoedcollecties aan en breidt bestaande collecties uit. Musea en andere collectiebeheerders kunnen hun erfgoedcollecties ook toevoegen. Hoe dit in zijn werk gaat leest u op de website Collectie Nederland

Zie ook

  • Collectie Nederland Doorzoek de 5634119 kunstwerken, monumenten en andere objecten uit Collectie Nederland.