Een uitsnede uit een zoek resultaat in de Collectie Nederland website

Collectie Nederland

De database Collectie Nederland brengt erfgoedcollecties van Nederland op één plek digitaal samen. Er zijn meer dan 100 collecties van musea en andere collectiebeherende instellingen aangesloten. In totaal levert dat bijna 6 miljoen objecten op. Allemaal doorzoekbaar in één website.

Europeana

Het systeem van Collectie Nederland is gebaseerd op de Europese richtlijnen voor digitale presentatie van collecties: Europeana. De collecties die deelnemen aan Collectie Nederland kunnen we doorgeven aan Europeana en zijn dan ook op Europees niveau beschikbaar. Zo wordt de internationale zichtbaarheid van Nederlands erfgoed vergroot. Doorgifte van data aan Europeana gebeurt alleen met toestemming van de collectiebeherende instelling.

Collecties toevoegen

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed beheert de database, sluit regelmatig nieuwe digitale erfgoedcollecties aan en breidt bestaande collecties uit. Hoe dit werkt, leest u op de website Collectie Nederland

Zoeken in Collectie Nederland

Zoek een kunstwerk