Erfgoed op de kaart

Op deze interactieve kaart tonen we zowel de archeologische als gebouwde rijksmonumenten, wederopbouwgebieden, beschermde stad- en dorpsgezichten, het werelderfgoed en de musea in Nederland.

Wat levert het op

Erfgoed op de kaart geeft een overzicht van erfgoed in Nederland. Een groot deel van de informatie komt uit de Erfgoedmonitor.

Gebruik van de kaart

Via de legenda is het mogelijk de kaartlagen aan te passen en in- of uit te zoomen. Daarnaast is het mogelijk de topografie van 1900 en kadastrale minuutplans uit 1811-1832 als kaartlagen te gebruiken. Open de kaart.

Kaartlagen van eerdere perioden (vanaf 1200) zijn in te zien via de Kaart van de Verstedelijking.