Direct naar

Vrieheide Heerlen, wederopbouw

Kaart van bouwsystemen

De Kaart bouwsystemen toont de diverse bouwsystemen die in opdracht van de RCE in 30 Nederlandse wederopbouwgebieden zijn onderzocht.

Er is de afgelopen jaren op verschillende plekken in Nederland ervaring opgedaan met de renovatie van bouwsysteem-woningen. Systeembouw is immers niet plaatsgebonden. Omdat complexen in een woonwijk volgens eenzelfde bouwsysteem zijn neergezet, kunnen renovaties vaak op dezelfde manier worden aangepakt. Renovaties van de ene wijk kan daarom een inspirerend voorbeeld zijn voor woningen elders in het land.

In naoorlogse wijken werd gebruikgemaakt van verschillende bouwsystemen, waarvan Airey, Bruynzeel, Muwi en Welschen een van de bekendste zijn. Tussen 1948 en 1970 is circa een half miljoen woningen met systeembouw gerealiseerd.

Bouwen met een bouwsysteem was een uitkomst voor de wederopbouwperiode, waarin de wijkgedachte tot bloei kwam en de blik op de toekomst was gericht. Van 14  wederopbouwwijken en uitbreidingswijken waar de systeemwoning werd toegepast, is onderzocht welk systeem werd gebruikt, wat de specifieke kenmerken zijn en hoe ze te herkennen zijn. Vervolgens zijn deze in kaart gebracht. De kaart biedt de mogelijkheid om in te zoomen op wijkniveau en om te selecteren per systeemsoort.