Erfgoedatlas

Veel grote en kleine ruimtelijke opgaven moeten een plaats krijgen. Om met deze opgaven de kwaliteit van het landschap in stand te houden of te verbeteren, is het van groot belang de verschillende erfgoedwaarden goed in beeld te hebben. Daarom heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed de Erfgoedatlas ontwikkeld.

*Pianomuziek begint*

Drs. Edwin Raap – Adviseur/Onderzoeker Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, afdeling Landschap:

Komende jaren gaat er veel veranderen in ons landschap.

Veel grote en kleine ruimtelijke opgaven moeten een plaats krijgen.

Om met deze opgaven de kwaliteit van het landschap in stand te houden of te verbeteren, is het van groot belang de verschillende erfgoedwaarden goed in beeld te hebben.

Daarom heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed de Erfgoedatlas ontwikkeld.

Alle beschikbare kaarten, het erfgoed en achtergrondinformatie zijn gebundeld en met één druk op de knop in beeld te brengen.

Wat is er zoal te vinden in de Erfgoedatlas?

Alle beschermde archeologie en rijksmonumenten, zoals deze molen, De Ruiter, het beschermde dorpsgezicht van Vreeland.

Ook zijn er vele thematische erfgoedkaarten te vinden, zoals een kaart met kenmerkende verkavelingen en de dijken langs de Vecht.

Als laatste voorbeeld de historische infrastructuur, zoals spoorwegen en snelwegen.

De nieuwe Erfgoedatlas van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed toont al deze erfgoedinformatie in één beeld, in combinatie met historische kaarten, bodemkaarten en andere achtergrondinformatie.

Logo Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap verschijnt in beeld.

Beeldtekst: Meer informatie? www.cultureelerfgoed.nl.

*Pianomuziek eindigt*