NAR 70: Tot op het bot onderzocht

Essays ter ere van archeozoöloog Roel Lauwerier

Tot op het bot onderzocht is een liber amicorum ter gelegenheid van de 67ste verjaardag en pensionering (in 2021) van archeozoöloog Roel Lauwerier. Het liber bestaat uit een rijk palet van 24 artikelen op het gebied van de archeologie, archeozoölogie en archeologische monumentenzorg, de zwaartepunten in het onderzoek van Roel.

Hoge resolutie

Download 'NAR 70: Tot op het bot onderzocht'
PDF document | 367 pagina's | 26.1 MB | 2020

De auteurs zijn vakgenoten en (oud-)collega’s, die Roel met dit boek een eerbetoon brengen. Roel is een groot pleitbezorger van helderheid en eenduidigheid. In archeologische rapportages vindt hij een inzichtelijke presentatie van onderzoeksvragen, methoden en technieken evenzeer van belang als een duidelijke scheiding tussen resultaten, discussie en conclusies. De auteurs van deze bundel hebben aan dat gedachtegoed recht willen doen.

Colofon

Reeks: Nederlandse Archeologische Rapporten (NAR)
Redactie: J. Bazelmans, E. Beukers, O. Brinkkemper, I.M.M. van der Jagt, E. Rensink, B.I. Smit & M. Walrecht
Auteurs: J. Bazelmans, J.H.F. Bloemers, H.M.P. Bouwmeester, O. Brinkkemper, J. van Dijk, M.K. Dütting, E. Esser, H. Feiken, B.J. Groenewoudt, M. Groot, T. de Groot, R.M. van Heeringen, R. de Hoop, H.D.J. Huisman, I.M.M. van der Jagt, T.P.J. de Jong, L.I. Kooistra, T. van Kolfschoten, J.W. de Kort, W.J. Kuijper, F.J. Laarman, M.A. Lascaris, J. van Leeuwen, M. Manders, B.S. van der Meulen-van der Veen, J. Opdebeeck,  J.W. Oudhof, W. Prummel, E. Rensink, B.I. Smit,  E.M. Theunissen, V. van der Veen, W. Van Neer, E. Vreenegoor, L.S. de Vries, W. Wouters, J.T. Zeiler