Een nieuwe kaart van Nederland in 1575

Deze publicatie maakt deel uit van de reeks Rapportage Onderzoek Nederlands Cultuurlandschap en is tevens verantwoordingsdocument bij de kaart van de verstedelijking.

Colofon

Auteurs: M.C. Kosian, R.J. van Lanen en H.J.T. Weerts
Reeks: Rapportage Onderzoek Nederlands Cultuurlandschap, nummer 3
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2016