Atlas van de verstedelijking in Nederland

Deze atlas brengt 1000 jaar stedenbouw in Nederland in beeld en laat zien hoe Nederlandse steden zich hebben ontwikkeld.

Publicatie is verkrijgbaar via uitgever.

Groei en krimp Nederlandse steden

Nederland is een stedenland. In de loop van tien eeuwen ontstond een dicht patroon van kleine, grote, oude en nieuwe steden. Aan de hand van foto’s, schilderijen en nieuw getekende kaartreeksen worden in deze atlas groei en krimp van de Nederlandse steden inzichtelijk gemaakt. Ook komen actuele thema’s aan bod, waaronder herbestemming, wederopbouw en de ontwikkeling van binnensteden en stadsranden.

Er is ook een Engelse versie.

Colofon

Redactie: Reinout Rutte en Jaap Evert Abrahamse
ISBN: 9789068686159
TOTH, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2014