Veenbehoud en cultuurhistorie

Welke mogelijkheden zijn er voor duurzaam beheer van veenweiden als waardevol cultuurlandschap? In deze publicatie staat onder meer een vergelijking van beheerstrategieën in 5 veenweidegebieden in binnen- en buitenland.

Veenweidelandschappen

Dit onderzoek focust vooral op de vraag welke rol cultuurhistorie en erfgoedbeheer spelen bij het beheer van veenweidelandschappen. Hierbij blijven de belangen op het gebied van economie, natuur, landschap, waterbeheer en milieu nadrukkelijk in beeld. De cultuurhistorische waarden en het huidige gebruik van veenweidelandschappen in Laag Holland worden onder de loep gelegd aan de hand van bureauonderzoek, interviews en discussiemiddagen met betrokkenen. Voor beheermogelijkheden is een vergelijking gemaakt van de aanpak in gelijksoortige gebieden in Engeland, Frankrijk en Duitsland; wat kunnen we leren van onze buren? Tot slot zijn diverse aanbevelingen voor de toekomst op een rij gezet.

Colofon

Auteur: Mireille Dosker
Landschap Noord-Holland