RAM 266: Meten of vergeten. Een inhoudelijke evaluatie van de toepassing van geofysisch onderzoek tijdens archeologische prospectie van landbodems

Deze Rapportage Archeologische Monumentenzorg (RAM) gaat over een inhoudelijke evaluatie van geofysisch onderzoek in archeologische projecten uitgevoerd tussen 2012 en 2020 in Nederland. Aan de hand van 10 casussen worden de resultaten van geofysische metingen vergeleken met die van gravend archeologisch onderzoek. De casussen kennen een grote variatie wat betreft geofysische technieken, bodemkundige omstandigheden en typen vindplaatsen.

De evaluatie heeft geleid tot een beter inzicht in de randvoorwaarden en bruikbaarheid van geofysische technieken voor archeologische doeleinden. Ook blijkt uit de evaluatie het belang van goede communicatie en afstemming tussen geofysische specialisten en archeologen.

Dit rapport is bestemd voor archeologen, andere professionals en liefhebbers die zich bezighouden met archeologische prospectie.

Colofon

Reeks: Rapportage Archeologische Monumentenzorg nr. 266 (RAM 266)
Auteurs: J. Jelsma, F. van den Oever, P.J. Orbons en W.B. Verschoof-van der Vaart
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2021