NAR 22: Het zandeilandenrijk van Overijssel; bundel verschenen ter gelegenheid van de pensionering van A.D. Verlinde als archeoloog in, voor en van Overijssel

In deze archeologische rapportage komen onder meer de resultaten van opgravingen van een mesolitisch nederzettingsterrein in Mariënberg en een Romeins grafveld in Colmschate aan bod.

Opgravingen door Ad Verlinde

Deze publicatie bundelt de resultaten van twee opgravingen die door archeoloog Ad Verlinde zijn uitgevoerd. Het eerste deel behandelt Mariënberg, een mesolithisch nederzettingsterrein, gelegen aan de rivier de Vecht in het noorden van de provincie Overijssel. Deze vindplaats werd tussen 1975 en 1993 opgegraven. Het terrein is gedurende een periode van circa 2500 jaar (8620–6110 voor Christus) als woonplaats gebruikt. De tweede bijdrage gaat over Colmschate (gemeente Deventer). Hier ligt een inheems-Romeins grafveld uit de tweede en derde eeuw. Dit grafveld – dat in 1984 werd opgegraven – is één van de zeer weinige bekende exemplaren uit deze periode in Oost-Nederland, in ieder geval het best gedocumenteerde. De bijbehorende nederzetting is ook opgegraven, wat de informatiewaarde van het grafveld nog meer vergroot.

Colofon

Reeks: Nederlandse Archeologische Rapporten (NAR) 22
Redactie: B.J. Groenewoudt, R.M. van Heeringen en G.H. Scheepstra
Auteurs: O. Brinkkemper, S. Cuijpers, J. Deeben, M. Erdrich,W.A. van Es, B.J. Groenewoudt, R.C.G.M. Lauwerier, R.R. Newell, J. Robb, E.M.Theunissen, J.E.M.Vanderheiden, A.D.Verlinde
ISBN: 90-5799-082-2
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2006