Op weg naar een Nationale Referentiecollectie Archeologie

In dit rapport is de haalbaarheid onderzocht van een Nationale Referentiecollectie voor archeologische materialen.

Haalbaarheidsstudie

Dit rapport is het resultaat van een haalbaarheidsstudie, die in de loop van 2002 werd uitgevoerd om de noodzaak en de uitvoerbaarheid van de vorming van een Nationale Referentiecollectie (NRc) voor archeologische materialen te onderzoeken. Binnen de archeologische vakwereld is er grote behoefte aan een deze NRc. In dit rapport komen een aantal voorwaarden aan bod die nodig zijn om de NRc tot een succes te maken. Dat zijn onder meer een landelijk onderzoekscentrum met een website en een tijdschrift waarmee de collectie wordt ontsloten. Samenwerking met provinciale depots en op Europees niveau is onmisbaar voor het slagen van dit project.

Colofon

Auteurs: A. Nieuwhof en A.G. Lange
Met bijdrage van: M. van den Dries (Ancient, Leiden)
ISBN: 90-5799-045-8
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2003