Verslag Platform Agrarisch Erfgoed

Op 22 juni 2018 vond het Platform Agrarisch Erfgoed plaats, georganiseerd door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in samenwerking met de Stichting Agrarisch Erfgoed Nederland. Deze keer stond de tussentijdse opbrengst van de projecten Erfgoed & Ruimte in het landelijk gebied centraal. Wat zijn oplossingen voor veranderende erven? Hoe kan de overheid regelgeving en beleid voor vrijkomende agrarische bebouwing stimuleren? Hoe kan agrarisch erfgoed de identiteit van een gebied versterken? In dit verslag vindt u een impressie van de verschillende bijdragen van de Erfgoed en Ruimte projecten die zich afspelen in het landelijk gebied.