Kennis voor de zorg van ons erfgoed nr. 3

Een overzicht van de kennisproducten die in 2012 werden geleverd door de sectoren Kennis Onroerend Erfgoed en Roerend Erfgoed van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Kennisproducten Nederlandse onroerende erfgoed

In dit jaaroverzicht zijn systematisch alle publicaties, colleges, lezingen, symposia, platforms, congressen en adviesprojecten uit 2012 op een rij gezet. In dit overzicht zijn voor het eerst de resultaten van de sector Kennis Onroerend Erfgoed en de sector Kennis Roerend Erfgoed met elkaar gecombineerd. Uit het overzicht blijkt dat de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed beschikt over een brede kennis van het Nederlandse onroerende en roerende erfgoed. Het gaat hierbij om erfgoed uit het eerste begin van de vroege prehistorie tot de dag van vandaag. Ook het werkterrein is breed: kunst en kunstnijverheid, archeologie, monumentenzorg en historisch landschap. De Rijksdienst ziet heel Nederland als werkveld. In een enkel geval worden uitstapjes naar andere delen van de wereld gemaakt.

Colofon

Auteur: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2013