Aantasting van gebrandschilderd glas en glas-in-lood

Gebrandschilderd glas en glas-in-lood kan op diverse manieren beschadigen. Deze brochure gaat in op de belangrijkste bedreigingen.

Belangrijkste bedreigingen

Deze Gids Techniek gaat in op de geschiedenis van glas-in-lood, de fabricage en de materiaaleigenschappen. Ook benoemt de gids de belangrijkste bedreigingen. Dit zijn chemische factoren zoals waterdamp, zonlicht en regen die het glas langzaam kunnen verweren en mechanische factoren zoals hagel, wind en vandalisme, waardoor breuken kunnen ontstaan. Biologische factoren zijn micro-organismen, algen en vogelpoep en hebben een corroderende werking op het lood en de schildering. Een andere brochure Bescherming van glas-in-lood gaat in op de manieren waarop glas-in-lood beschermd kan worden.

Colofon

Reeks: Gidsen Techniek nummer 31
Tekst: M. Polman i.s.m. B.A.H.G. Jütte en R. Crèvecoeur
Redactie: Klaas Boeder, Mieke Bus, Ries van Hemert, Taco Hermans, Michiel van Hunen, Mariël Kok en Edzard Prent
ISSN: 1566-7057
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2002