Nieuwe toolkit voor eigenaren van een modern huis

Eigenaren van huizen uit de 20ste eeuw, professionals die bij de restauratie van een modern huis betrokken zijn of andere geïnteresseerden, kunnen vanaf nu gebruik maken van de Toolkit voor eigenaren van een modern huis.

Foto van een voorbeeld van een Iconic House: het Jan de Jonghuis in Schaijk
©Arjan Bronkhorst
Een voorbeeld van een Iconic House: het Jan de Jonghuis in Schaijk

Online bibliotheek

In deze online bibliotheek staat nuttige informatie die eigenaren en andere betrokkenen bij ‘jong’ erfgoed helpt bij de instandhouding hiervan. De Nederlandse toolkit is op initiatief van het Iconic Houses Netwerk samengesteld door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en getoetst door specialisten uit het erfgoedveld. Er is ook een versie van de toolkit voor eigenaren van moderne huizen in de Verenigde Staten.

Toolkit

De toolkit bestaat uit verschillende onderdelen en geeft informatie over onder andere het vaststellen van de architectonische waarde van een modern huis, onderhoud en restauratie, wet- en regeling en financieringsmogelijkheden. Daarnaast zijn er verschillende praktijkvoorbeelden in de toolkit te vinden.

Op de website van het Iconic Houses Netwerk is de toolkit te raadplegen.