10 oktober Kleurhistorisch platform - Waar staat historische binnenruimten voor?

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata
-
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Smallepad 5, 3811 MG Amersfoort

De restauratie van de geschilderde afwerking van historische binnenruimten staat centraal. Waar staat dit begrip voor? Is het een werkveld of restauratiediscipline?

Het kleurhistorisch platform op donderdagmiddag 10 oktober gaat over de restauratie van de geschilderde afwerking van historische binnenruimten. 

Tijdens het platform staan we stil bij de conservering van kleurige interieurs. In het bijzonder besteden we aandacht aan restauratoren van historische binnenruimten, zoals die sinds 1993 worden opgeleid. Eerst aan de SRAL in Maastricht, tegenwoordig aan de UvA. In het nieuw opgerichte Restauratoren Register (RR) ontbreekt ‘historische binnenruimten’ echter als discipline in de lijst. Dat brengt ons op de vraag: waar staat ‘historische binnenruimten’ voor? Is het een werkveld of een restauratiediscipline?

Graag proberen we deze vragen samen met u te beantwoorden op 10 oktober bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) in Amersfoort. Dit doen we aan de hand van presentaties door specialisten op het gebied van beschilderde interieurs. We sluiten de dag af met een filosofisch discours over de status van restaurator Historische binnenruimten in het werkveld.

Aanmelden

De bijeenkomst is gratis bij te wonen, maar we ontvangen wel graag uw aanmelding. Dat kan met dit aanmeldformulier Kleurhistorisch platform

Programma

Tijd Onderwerp
13.30 Inloop met koffie en thee
14.00 Welkom en inleiding
Samenwerken in Borgharen, Anne van Grevenstein
De opleiding Conservation Restauration of Historic Interiors (Msc) sinds 2005, Merel Lantman
Een restaurator Historische binnenruimten op locatie, Hinke Sigmond
Historische binnenruimten, een vanzelfsprekendheid?, Eloy Koldeweij
De Drakenzaal in Kasteel Oud- Poelgeest, een casestudie door de ogen van de restauratiearchitect, Flip Robers
Hoe een houtrestaurator betimmeringen restaureert, aanvult, op kleur brengt en afwerkt, Inske Immink
Wat is de status van de titel Historische binnenruimten?, door Bill Wei
17.15 Afsluiting en netwerkborrel