Landschapinnederland.nl gemigreerd naar cultureelerfgoed.nl

De informatie van de website landschapinnederland.nl is sinds 1 april 2021 overgezet naar cultureelerfgoed.nl. De domeinnaam is nog wel te gebruiken en verwijst door naar dit domein op deze website.

Aanleiding

Meerdere websites van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed zijn de afgelopen periode samengevoegd op cultureelerfgoed.nl. Aanleiding is een eerder doelgroepenonderzoek waaruit bleek dat gebruikers tevreden waren over wát er op deze websites te vinden is, maar minder tevreden over de vindbaarheid ervan. Met name door de grote hoeveelheid en verscheidenheid aan RCE websites.

Actualiteit

De informatie van landschapinnederland.nl is nu - soms in aangepaste vorm - op deze site te vinden. Bijvoorbeeld via het overzicht bronnen en kaarten, of binnen onderwerpen als landelijk gebied, stad, wederopbouw, water, militair erfgoed of agrarisch erfgoed.

We zorgen voor actuele content en maken waar nodig nieuwe content om de bezoeker op weg te helpen. Heeft u tips of vragen, laat het ons weten via webredactie@cultureelerfgoed.nl.

websites landschapinNL erfgoedenruimte

Archief en bookmarks

De website is net als alle andere websites gearchiveerd. Wilt u nog eens zien hoe de website er uit zag, dan kunt u deze (onder de letter 'L') in ons webarchief bekijken.

Heeft u bookmarks op uw computer staan of verwijzingen vanaf uw eigen website,  denk er dan aan deze aan te passen.