Infographic Impact van warmtesystemen op de (archeologie in de) ondergrond

Deze infographic laat de impact zien van verschillende warmtesystemen op de (archeologie in de) ondergrond, variërend van klein tot groot. De impact van bodemenergie, geothermie en warmtenetten op de ondergrond wordt daarnaast verder toegelicht. De infographic bevat tot slot een voorstel voor een plan van aanpak voor samenwerking met gemeente en eventueel archeologisch onderzoek. 

Colofon

Illustraties naar tekeningen door Martin Hense.