Erfgoed en de coronacrisis - update 6 april

Ook de erfgoedsector wordt getroffen door de crisis: monumenten en musea zijn gesloten, opgravingen komen in de knel en bijeenkomsten en evenementen zijn afgelast. Inspecties, restauraties en onderhoudswerkzaamheden vallen stil. Het vakonderwijs is nauwelijks mogelijk zonder praktijklessen en stages kunnen niet doorgaan. Vrijwilligers zitten thuis. Er worden daarom diverse maatregelen genomen en meldingen uit de erfgoedsector verzameld.

Meldt gevolgen van de crisis voor erfgoed

In ons bericht van 27 maart berichtten wij over de maatregelen die genomen worden en dat het erfgoedplatform van Kunsten '92 meldingen verzamelt uit de erfgoedsector. 

Aanvullend daarop verzamelt een projectteam van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed ook signalen vanuit de achterban over de gevolgen van de coronacrisis voor de archeologie, musea, het historisch landschap en gebouwde monumenten.

Mocht u werkzaam zijn in een van de bovengenoemde sectoren en vragen hebben over de crisis, neemt u dan contact op met uw contactpersoon of bij de RCE of onze Infodesk, of stuur een mail naar erfgoed@Kunsten92.nl.

Mensen bij een archeologische opgraving
Bezoekers bij een archeologische opgraving.

Meer informatie

Voor meer informatie, zie www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cultuur. Op www.cultuursubsidie.nl is informatie te vinden specifiek voor gesubsidieerde instellingen.